Ченгене скеле 2012 (интервю със Сербеза)

Ченгене скеле 2012 (интервю със Сербеза)

Ченгене скеле е защитена местност, която се простира на 160 хектара в близост до Бургас. Тя обхваща както част от едноименния залив, така и част от землището на бургаския квартал Крайморие и на село Маринка. Обявена е като защитена местност с цел опазване на естествени местообитания на защитени и редки видове птици включени в Червената […]