Ченгене скеле 2012 (интервю със Сербеза)

Ченгене скеле е защитена местност, която се простира на 160 хектара в близост до Бургас. Тя обхваща както част от едноименния залив, така и част от землището на бургаския квартал Крайморие и на село Маринка. Обявена е като защитена местност с цел опазване на естествени местообитания на защитени и редки видове птици включени в Червената книга на България и списъка на застрашените видове в Европа.

Срещат се плътни тръстикови масиви с преобладаване на обикновена тръстика, теснолистен папур и езерен камъш. В залива са установени 180 вида птици, от които 52 са включени в Червената книга на България. Мястото е от огромно значение като местообитание на малък корморан и блестящ ибис. На това място няколко пъти е бил наблюдаван световно застрашеният и рядък тънкоклюн свирец.

Местността е включена в списъка със защитените местности през 1995 година.

Все още няма коментари... Напишете първи коментар за този материал!

Напиши коментар