„Национални дни на кариерата” в Бургас

Цел на форумите „Национални дни на кариерата“ е да се обединят усилията в откриване на нови възможности за професионална реализация на студенти и дипломирали се млади специалисти, както и да се подпомогнат работодателите в набирането на стажанти и персонал.

Приоритет на „Национални дни на кариерата“ е и популяризирането на летните стажове за студенти, като форма на обучение и подготовка за бъдещите им професионални задължения, прилагайки придобитите знания в реална бизнес среда. Същевременно фирмите, наели стажанти, са улеснени в подбора на персонал, тъй като имат възможност да обучат и подготвят част от бъдещите си служители още от студентската скамейка.

Участници във форума са водещи български и международни компании – банки, консултантски фирми и предприятия, структури на държавната администрация, които имат добре развити стажантски програми, както и други партньори на организаторите.

В дните преди „Национални дни на кариерата“ се провеждат срещи със студенти и млади специалисти, които да ги подготвят за участие във форума – написване на автобиография и мотивационно писмо, поведение по време на интервю и т.н.

Все още няма коментари... Напишете първи коментар за този материал!

Напиши коментар