Какво ще се случи със сградата на Немската болница

Четири основни идеи има след общественото проучване на община Бургас за сградата на Немската болница, съобщи Веселина Илиева, гл. архитект на община Бургас. Сградата на бившата Немска болница беше предоставена в собственост на община Бургас от държавата. Тя е сериозна сграда в ЦГЧ с добра локация и с възможности за различни видове дейности, обясни гл. архитект.

„Ние решихме, че е най-добре да се допитаме до гражданите и отчетем техните нужди и предложение, направихме едно обществено допитване като на 23 февруари тази година стартирахме тази инициатива. Получихме доста предложения като допреди седмица техният брой с писма бе 160. От тях извлякохме четири основни идеи“, допълни тя.

Една от тях е сградата да бъде превърната в европейска библиотека, където би имало място и за архивните фондове на града като по този начин се обединят разпръснатите библиотеки. Второто предложение е сградата да бъде преустроена в училище, където да бъде локирана Немската езикова гимназия, предвид историята на сградата. Следващото предложение е да бъде превърната в медицински университет, болница, хоспис и старчески дом и в арт център.

„Насочеността на предложенията е в социалната, образователната и културната сфера. Всички тези предложения тепърва ще ги разгледаме в детайли за да можем да преценим възможностите, които нормативната уредба дава за устройване на определените видове дейности, предвид нормативните изисквания, за да кажем кои от тях могат да влязат в тази сграда и от там да продължим процедурата по конкретизиране на функцията. За в момента сме направили само предварителните проучвания. Територията е с ПУП. По подборния план отреждането е за болница, защото от момента, в който сградата е била болница, няма последващи изменения на плана. След като се избере конкретна функция ще бъдат направени и необходимите действия по промяна на предназначението на урегулирания поземлен имот. Това е техническа процедура, която общината ще извърши в съответните срокове и гражданите ще бъдат уведомени“, обясни арх. Илиева.

„Общината ще се облегне на проучванията на предложенията, но много точно трябва да се обследва квадратурата на урегулирания поземлен имот, квадратурата на сградата и на кои нормативни изисквания за конкретен вид отговаря и от там какви допълнителни мерки са необходими за да се преведе в съответствие, да се направи икономическа обосновка и след това да се даде предложение за окончателното решение, което ще бъде взето с решение на Общински съвет. За да можем да обследваме всички посоки и да бъдем обосновани в тези предложения, които ще бъдат поднесени на Общински съвет за решение. Смятам, че до края на годината имаме реалната възможност да имаме утвърдена бъдеща функция на сградата за да предприемем последващи действия“, посочи тя.

„Всичко това изисква и финансов ресурс, защото за да предприемем стъпки по проектирането трябва да имаме заложен проект в капиталова програма, който да отговаря на конкретна функция с конкретно задание. Работим за това поне до края на годината да имаме прието предложение за функция на сградата за да чистим техническите проблеми от там нататък“, коментира Илиева.

„Община Бургас по принцип гледа да използва всички възможности, които донорски и оперативни програми предлагат, така че в момента правим и проучвания за следващия програмен период, в който ще бъдат отворени нови оперативни програми. При възможност ще кандидатстваме за финансиране, но това зависи и от функцията. Не всички видове дейности и функции ще бъдат финансирани по оперативни програми и вероятно Общинският съвет ще се съобрази и с това“, посочи арх. Илиева.

инфо: http://news.burgas24.bg/342484.html

Все още няма коментари... Напишете първи коментар за този материал!

Напиши коментар