Учредяване на „Деловая Россия“ в Бургас

Учредяване на „Деловая Россия“ в Бургас

В Бургас се откри представителство на „Деловая Россия“ интервю с Бранимир Ботев. Преди всичко това е сериозен сигнал именно за България, защото всичко останали членки на ЕС виждат къде точно стъпва тази организация. „Деловая Россия” вече има десетгодишна история. Това е огромна структура, с която днес се съобразяват всички правителства в руската федерация при приемането […]