Атия в шок!

Атия в шок!

Около площадката, където от 2000 г. са подредени 24 контейнера от типа „Б-Б куб“ с близо 150 тона отпадъци, се носи задушлива миризма. Отдалече се забелязват следи от теч по един от тях. „Уплашени сме, не знаем какво е затворено вътре, но тия опасни вещества попиват в почвата и могат да се разнесат из селото“, […]