ACTA LA VISTA (Протест в Бургас)

ACTA LA VISTA (Протест в Бургас)

Министерският съвет прие решение за спиране на процедурата по сключването от страна на България на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането ACTA. С това на практика България спира всякакви действия по влизането в сила на споразумението, включително по ратифицирането му.